Terug naar overzicht

Factoring en leasing, de voor- en nadelen

Bij factoring worden openstaande facturen aan een factoringmaatschappij verkocht. De factoringmaatschappij maakt het openstaande bedrag meteen over en int vervolgens de rekening bij de klant. Leasing is vooral bekend van de financiering van auto’s, maar kan voor veel meer dingen worden ingezet. In het algemeen geldt dat bij leasing een object wordt geleend tegen een vaste vergoeding. In het geval van financial lease word je volledig eigenaar van het object, bij operational lease blijft de leasemaatschappij eigenaar totdat het volledige bedrag betaald is.

Aan elke financieringsvorm zitten voor- en nadelen. In deze blog gaan we in op de voor-en nadelen van factoring en leasing.

door Rowan Hermes

De voordelen van factoring voor ondernemers

  1. Liquiditeit

De factormaatschappij betaalt een groot deel van het te incasseren bedrag meteen uit. Ondernemers hebben dus niet langer het probleem dat debiteuren (te) laat betalen, maar kunnen meteen over het geld beschikken en dit weer investeren in de organisatie.

  1. Kapitaal

Organisaties krijgen door middel van factoring meer kapitaal ter beschikking dan via een banklening. In de regel financieren banken zo’n 50 procent van de uitstaande rekeningen, terwijl het percentage van factoraars veel hoger ligt (70 tot 90 procent).

De nadelen van factoring voor ondernemers

  1. Privacy

Een factormaatschappij neemt bijna de hele debiteurenadministratie over. Hiervoor hebben zij veel inzicht nodig in het financiële plaatje van de onderneming. Niet elke ondernemer voelt zich prettig bij het delen van onder andere jaarcijfers met een externe partij.

  1. Kosten

De organisatie verliest een deel van de marge, een deel van de uitstaande rekeningen zal namelijk naar de factormaatschappij gaan als betaling voor de dienstverlening. Het overeengekomen percentage maakt factoring vaak net wat duurder dan een banklening.

De voordelen van leasing voor ondernemers

  1. Spreiding

Leasing is gekoppeld aan het te financiering object. Per object (denk aan machines, auto’s of voorraad) kan een apart contract afgesloten worden, waardoor er meerdere financieringsbronnen ingezet kunnen worden. Daarnaast worden ook de kosten gespreid over een langere periode. Er is geen grote aanschafkostenpost, maar er moet maandelijks betaald worden. Om een nieuw object aan te schaffen hoeft dus niet lang gespaard te worden.

  1. Eigenaar

In het geval van financial lease is de ondernemer meteen eigenaar van het te financieren object. Dit betekent dat er meteen geprofiteerd kan worden van de fiscale afschrijving en de investeringsaftrek. Bij operational lease ligt dit net iets anders, bij deze vorm van leasing blijft de leasemaatschappij eigenaar van het object totdat de laatste termijn betaald is.

De nadelen van leasing voor ondernemers

  1. Contract

Leasing bestaat meestal uit een contract van meerdere jaren dat weinig flexibel is. Het tussentijds openbreken van een contract is vrijwel onmogelijk of erg duur. Dit kan inhouden dat er bij vervanging van een object betaald moet worden over het inmiddels vervangen object én de vervanging. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een geleasede machine tijdens de contractduur kapot gaat en vervangen wordt. Hoewel de kapotte machine niet langer gebruikt wordt, moet er nog wel voor betaald worden.

  1. Kosten

Het leasen van een object is duurder dan het object meteen kopen. Ondernemers betalen de leasemaatschappij om de betaling van de aanschafprijs te mogen spreiden.

Voor advies of vragen kun je altijd contact opnemen met SmartFunding via +31 85 303 56 65 of info@smartfunding.nl. Uiteraard kun je ook altijd direct contact opnemen met een van de SmartFunding-adviseurs.