Terug naar overzicht

ZomerOndernemer, jongeren met ondernemersambities

door Marcel Monteba

Deze zomer onderzoeken 22 jongeren uit de regio Utrecht hun ondernemersambities. Onder begeleiding van Maaike Kluft en Vanessa Deen van ZomerOndernemer krijgen de jongeren tussen de 15 en 22 jaar coaching en workshops van ervaren ondernemers. In 11 regio’s komen jongeren en ondernemers inmiddels samen.

Onlangs heb ik een bijdrage mogen leveren aan een workshop over financiering, boekhouding en marketing. De aloude PowerPointpresentatie werd thuis gelaten en we zijn het gesprek aangegaan door middel van een Q&A-sessie. Bedankt Jonathan Oudshoorn (OIG Bedrijfs- en Belastingadvies), Eugene Kuisch (U Town) en Dion Battermann (Digital Investigation), het was erg leuk om deze workshop samen met jullie te houden!

De groep jongeren die op bezoek kwam had een hoop potentie. De jongeren straalde dit niet alleen uit door hun goede en duidelijke ondernemersplannen, maar ook door hun houding en presentatie. Er werden goede ideeën genoemd waar ik echt een markt voor zie. Het zou leuk zijn als de plannen gerealiseerd worden en ik hoop dat de workshop daar aan bij heeft mogen dragen.

De inhoud van de workshop

Een van de onderwerpen die aan bod kwam tijdens de workshop was SPICE. Simpel gezegd zijn er vijf stappen die je door een creatief proces leiden, van idee naar resultaat. SPICE staat voor:

  • Source (bron of idee)
  • Picture (visualisatie)
  • Implementation (actie ondernemen)
  • Consequence (consequentie)
  • Enrichment (verbetering van het bereikte resultaat)

De uitdrukking ‘spice up your life’ kent iedereen ondertussen, maar dat je SPICE ook zakelijk kunt toepassen was niet bij alle jongeren bekend. Het is voor iedere ondernemer goed om het principe toe te passen bij nieuwe ideeën. SPICE helpt om je gedachten te focussen.

Op het gebied van financieren waren de jongeren vooral benieuwd welke opties bestaan om financiering op te halen naast de bank. Ook bij deze groep was dus bekend dat je er niet vanuit kunt gaan dat je voldoende financiering op kunt halen bij een bank. Als belangrijkste opties werden genoemd familie, vrienden en ‘fools’, Qredits en crowdfunding. Vooral crowdfunding sprak tot de verbeelding. Zeker het extra element marketing maakt crowdfunding een interessante financieringsvorm. Tijdens de campagne kun je immers je bedrijf mooi onder de aandacht brengen en ambassadeurs vergaren.

Bekijk hier wat Marcel eerder over crowdfunding heeft gezegd.

Wanneer je geld ophaalt bij je familie, vrienden en fools is het heel belangrijk afspraken op voorhand vast te leggen. Als je dit pas gaat doen op het moment dat je er aanspraak op wilt maken, ben je te laat. Voor de jongeren een goede les in omgaan met risico’s, een belangrijk onderdeel van ondernemen. Breng risico’s in kaart, bekijk hoe groot het risico is en wat de impact op je bedrijf is en bepaal daarna hoe je met het risico wil omgaan. Verzekeren en het opstellen van algemene voorwaarden kunnen goede oplossingen zijn.

Ook administratie voeren hoort bij ondernemen. Dat boekhouding ontzettend belangrijk is voor je onderneming is recent beschreven door mijn collega Dirk-Jan Weijers, ik zal daar daarom niet verder op ingaan. 

Dirk-Jans blog over het belang van het voeren van een goede boekhouding lees je hier.

Ondanks dat de jongeren het belang van de administratie begrepen, lijken belasting en boekhouding op het eerste gezicht complexe onderwerpen. Je leert echter veel in de praktijk. Per maand of kwartaal doe je namelijk btw-aangifte (omzetbelasting). Je jaarrekening stel je op aan het einde van het boekjaar. Pas daarna weet je hoeveel belasting (inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting) je moet betalen. Het is verstandig om voor de belastingkosten maandelijks een deel van de winst te reserveren, zodat je niet verrast wordt door de kosten.

Niemand betaald graag belasting, maar met een positieve blik valt het allemaal wel mee. Hoe meer je moet betalen, hoe beter je onderneming immers draait! Voor de accountant of boekhouder is het de uitdaging om de belasting zo laag mogelijk te laten zijn (met inachtneming van de fiscale regels). Een tip die met de jongeren gedeeld werd, was dan ook dat je uitgaven die je doet ten behoeve van de opstart van je bedrijf mag opvoeren als zakelijke kosten. Ook het bijhouden van uren werd aangestipt. Als je minimaal 1.225 uren per jaar besteedt aan je onderneming kwalificeer je voor ondernemingskortingen op je inkomstenbelasting.

Samenwerking

Bij het ondernemerschap kom je veel zaken tegen die niet per se jouw expertise zijn. Dit is helemaal niet erg. Het is goed om je er in te verdiepen en hulp in te schakelen waar nodig. Deze workshop kwam ook tot stand door de samenwerking tussen verschillende specialisten! Een adviseur, accountant en jurist hoeven niet duur te zijn en verdienen zichzelf snel terug. Niet alleen door kennis, kunde en kostenbesparingen, maar ook omdat jij je bezig kunt houden met datgene waar jij goed in bent, ondernemen. Bij SmartFunding hebben we niet voor niets de slogan ‘Bemoei je met je eigen zaak!’

Voor advies of vragen kun je altijd contact op nemen met Marcel of een van de andere SmartFunding adviseurs. Uiteraard kun je ook altijd contact opnemen met SmartFunding via +31 85 303 56 65 of info@smartfunding.nl.