Terug naar overzicht

Een bedrijfsovername, hoe werkt dat?

door Dirk-Jan Weijers en Diana Korsse

Een bedrijfsovername financieren zonder actuele cijfers, waardebepaling, due diligence en overeengekomen overnameprijs, het lijkt onmogelijk en dat is het ook. Toch zijn er veel ondernemers die ons vragen de financiering van een overname te verzorgen, zonder dat zij deze gegevens paraat hebben.

Nog recent kregen wij de vraag om financiering van de bedrijfsopvolging te regelen. We besloten langs te gaan voor een goed gesprek met de betrokkenen en zo te inventariseren wat er precies speelde. Natuurlijk weten de meeste ondernemers na enig doorvragen wel dat ze zonder de bovengenoemde gegevens geen financier kunnen vinden. Gedurende ons gesprek met de verkoper en koper werd duidelijk dat ze eigenlijk op zoek waren naar een partij die hen bij het gehele proces kon begeleiden. Beide partijen wilden graag weten hoe een bedrijfsopvolging precies in zijn werk gaat en hadden behoefte aan begeleiding tijdens het proces en bij de financieringsaanvraag.

Gebrek aan ervaring

Voor zowel kopers als verkopers is het proces van bedrijfsovername vaak nieuw, weten ze niet waar ze mee moeten beginnen en wat er allemaal nodig is om de overname succesvol te maken. Het ontbreekt de betrokken partijen simpelweg aan ervaring. Je ziet vaak dat de bedrijfsovername aangepakt wordt als de koop van een woning. Daar is vaak wel ervaring mee en dus wordt er eerst naar de financiering gekeken en worden gesprekken met financieringsadviseurs gepland. Het probleem met deze aanpak is dat bij een woningfinanciering het inkomen van de koper en de vraagprijs van de verkoper bekend zijn. Bij een bedrijfsopvolging ontbreekt deze informatie vaak. Als er al een vraagprijs is, kan deze mijlenver afliggen van een realistische prijs voor overname. Je kunt dus niet zonder meer van de vraagprijs uitgaan.

De juiste stappen

Zodra wij tijdens een gesprek over bedrijfsopvolging constateren dat er onvoldoende of zelfs helemaal geen plan opgesteld is, gaan wij met de betrokkenen een stap terug. We beginnen met het gestructureerd opzetten van een plan. In een paar stappen is een bedrijfsovername uit te leggen:

  1. De intentie
  2. Het vaststellen van de prijs
  3. Het opstellen van een persoonlijk financieel plan
  4. Due diligence (bedrijfsonderzoek)
  5. Financiering
  6. Overdracht

Zoals je kunt zien komt financiering pas aan het einde van een uitgebreid en vaak lang proces aan bod. Een financieringsadviseur inschakelen is zeker verstandig, maar niet om direct het financieringsproces mee te beginnen. Ook een boekhouder, fiscalist, jurist en eventuele ervaringsdeskundigen uit de persoonlijke kring kunnen een (grote) bijdrage hebben, maar niet op elk moment in het proces.

Het nut van overzicht en begeleiding

Wat veel voordeel en rust op kan leveren is een partij die het gehele proces overziet, uitzet en begeleid. De meeste adviseurs zijn specialist en gefocust op hun eigen vakgebied. Kopers en verkopers ontbreekt het vaak aan ervaring met bedrijfsopvolging. Een partij die het overzicht houdt kan voorkomen dat belangrijke zaken over het hoofd gezien worden. Ook kunnen er aanzienlijke kosten bespaard worden door een partij met ervaring in te schakelen.

Wij, als financieel specialisten met ervaring met bedrijfsovernames, nemen deze rol graag op ons. Het overzien van het proces en het begeleiden en aansturen van de betrokken partijen maakt het gehele proces voor iedereen makkelijker en duidelijker. Natuurlijk betekent dit niet dat er geen specialisten ingeschakeld moeten worden. Zo is het in onze ogen ontzettend belangrijk dat de betrokken partijen hun intenties duidelijk vastleggen, bij voorkeur onder begeleiding van een ervaren jurist. De overeengekomen prijs moet meer zijn dan een kwestie van vraag en aanbod, deze moet objectief getoetst worden via een onafhankelijke waardebepaling. Voor zowel de verkopende als de aankopende partij moet de prijs redelijk zijn. Zeker bij bedrijfsopvolgingen waar de verkoper nog (jarenlang) betrokken blijft bij de onderneming is dit erg belangrijk, bijvoorbeeld doordat de verkopende partij financieel belang houdt in de onderneming.

Als de prijs duidelijk is, is het voor zowel de koper als de verkoper belangrijk dat de overname financieel goed uitkomt. Zaken als financieringslasten, pensioen, huur en fiscaliteit hebben een enorme impact op het persoonlijke leven. Als alles lijkt te kloppen is het van belang de laatste horde te nemen en alles te laten controleren. Oók als de overname binnen een familie plaatsvindt (of misschien juist dan) is controle heel belangrijk. Je moet denken aan onder andere de administratie, is deze volledig en betrouwbaar, zijn alle vergunningen op orde, staan zaken op de juiste naam, zijn de aandeelhoudersregisters bijgewerkt, kloppen de statuten nog?

De financiering

Pas nadat deze stappen doorlopen zijn en alle informatie helder is, kan de financiering geregeld worden. Uiteraard wordt eerder in het proces al gekeken wat realistisch is en welke financieringsvormen in aanmerking komen. Zo wordt bij het bepalen van de verkoopprijs vaak opgenomen dat een deel van de overnamesom uit het bedrijfsresultaat zal worden voldaan. In dat geval is er aanzienlijk minder eigen inbreng of externe financiering nodig.

De laatste adviseur die ingeschakeld wordt, is meestal de notaris. Die brengt alles bij elkaar en de wikkelt de betaling van de overnamesom en de formele overdracht van de onderneming af. Na de felicitaties en wellicht een goed glas champagne volgt de onvermijdelijke realiteit: de onderneming is verkocht en moet geleid worden. Pas dan begint het echte werk!

Voor advies of vragen kun je altijd contact op nemen met Dirk-Jan, Diana of een van de andere SmartFunding adviseurs. Uiteraard kun je ook altijd contact opnemen met SmartFunding via +31 85 303 56 65 of info@smartfunding.nl.