Terug naar overzicht

Alternatieve financiering wordt volwassen

De adviseurs van SmartFunding delen graag hun kennis en ervaringen. Deze keer het woord aan Roy Klop van regio’s Rotterdam en Zeeland. Hij laat zien hoe de markt van non-bancaire financiering groeit en hoe non-bancaire financiers zich ontwikkelen tot volwaardige aanbieders.

Alternatieve financiering is de afgelopen jaren sterk gegroeid in Nederland. Onderzoek van de Stichting MKB Financiering wijst uit dat in 2018 ten minste 22.500 bedrijven via een alternatieve aanbieder aan financiering gekomen zijn. Ter vergelijking, in 2017 hebben ongeveer 17.500 bedrijven financiering opgehaald bij een alternatieve financier. In een jaar tijd is er een stijging van 29 procent gerealiseerd. Het totale financieringsbedrag is zelfs gestegen met 51 procent van 676 miljoen euro in 2017 naar ruim 1 miljard euro in 2018.

De toekomst van alternatieve financiering

In vergelijking met bancaire financiering maakt alternatieve financiering nog maar een klein deel uit van de totale financieringsmarkt. Echter, de huidige verwachting is dat alternatieve financieringsvormen in 2022 aan minimaal een derde van de totale financieringsbehoefte zullen voldoen. De experimentele fase is voorbij en de vraag is hoe lang de term ‘alternatieve financier’ nog passend is. Vaak wordt er al gesproken van bancaire en non-bancaire financiering.

De non-bancaire financieringsmarkt

De alternatieve, oftewel non-bancaire, financieringsmarkt is divers. De grootste financieringsvorm is factoring (29 procent van het totaal), gevolgd door lease, crowdfunding en direct lending (respectievelijk 24, 23 en 21 procent). Het aandeel van MKB Beurs en kredietunies is kleiner, namelijk 2 en 1 procent. Onderstaande afbeelding laat de omvang van non-bancaire financiering zien in zowel 2017 als 2018 uitgesplitst naar financieringsvorm.

Kleinzakelijke financieringen

Stichting MKB Financiering heeft aanvullend onderzoek gedaan naar de mkb-markt voor kleinzakelijke financieringen. Deze financieringen onder de 1 miljoen euro worden voornamelijk aangevraagd door bedrijven met een jaaromzet tot 5 miljoen euro. De mkb-markt kent een soortgelijke trend als de totale markt, namelijk dat het totaal aan verstrekte non-bancaire financiering toeneemt en het totaal aan verstrekte bancaire financiering afneemt.

In 2017 is er voor financieringsaanvragen onder de 1 miljoen euro in totaal 582 miljoen euro verstrekt door non-bancaire financiers. In 2018 is dit bedrag met 50 procent gestegen naar 873 miljoen euro. In dezelfde periode is het bedrag aan financiering onder de 1 miljoen euro via de bank met ruim 3 procent afgenomen van ruim 10 miljard euro naar ongeveer 9,7 miljard euro.

Gedragscodes voor alle aanbieders

Het marktaandeel kleinzakelijke financiering van bancaire en non-bancaire financiers groeit naar elkaar toe. Ook qua wetgeving wordt er naar meer eenheid gestreefd. Eerder werden ondernemers in tegenstelling tot consumenten niet beschermd door extra wetgeving bij benadering van een (non-)bancaire financier. Sinds 1 juli 2018 geldt voor banken echter een gedragscode voor de financiering van zakelijke klanten met een jaaromzet tot 5 miljoen euro. Zo zullen ondernemers wiens aanvraag afgewezen wordt, doorverwezen worden naar een adviseur. Per 1 juli 2019 komt er ook een gedragscode voor aanbieders van non-bancaire financiering.

Uiteraard is dit, zoals Financieringsgilde stelt, een goede ontwikkeling, die niet alleen de ondernemer beschermt, maar ook aantoont dat non-bancaire financiering een volwaarde manier van financiering is. De gedragscodes tonen aan dat er controle is op de financieringsmarkt. Echter, gedragscodes bieden geen volledige bescherming. Zowel banken als alternatieve financiers zullen in eerste instantie bij een financieringsaanvraag proberen hun eigen product te verkopen. De gedragscode verplicht de aanbieder om de ondernemer goed te informeren tijdens het financieringstraject, maar het is aan de ondernemer zelf om kritisch te zijn en te beoordelen of de geboden financiering passend is. Zelfs als de geboden financiering past, hoeft het niet de beste optie voor de ondernemer te zijn. Daarbij komt dat, in het geval van non-bancaire financiers, de gedragscode alleen geldend is voor financiers die aangesloten zijn bij de Stichting MKB Financiering.

Het voordeel van een onafhankelijke adviseur

Wanneer je als ondernemer financiering nodig hebt, is het heel lastig bepalen welke financieringsvorm het beste bij je bedrijf past. Of je nu aanklopt bij een bank of een non-bancaire financier, uiteindelijk moet je zelf bepalen of dit voor jou de beste optie is. Het is daarom altijd verstandig om een onafhankelijke adviseur in te schakelen. Deze adviseur kent de markt en kan makkelijker overzien welke financieringsvormen aansluiten bij jouw onderneming en wensen.

Ben jij op zoek naar financiering en kun je onafhankelijk advies gebruiken? De SmartFunding adviseurs hebben de juiste kennis en ervaring om je te helpen bij je zoektocht naar financiering.

Voor advies of vragen kun je altijd contact op nemen met Roy of een van de andere SmartFunding adviseurs. Uiteraard kun je ook altijd contact opnemen met SmartFunding via +31 85 303 56 65 of info@smartfunding.nl.