Terug naar overzicht

Snelle groei? Wees financiële uitdagingen de baas!

De adviseurs van SmartFunding delen graag hun kennis en ervaringen. Deze keer het woord aan Bram Kleine Staarman van regio Midden-Brabant. Hij gaat in op de problemen die snelgroeiende bedrijven kunnen ondervinden en noemt oplossingen.

In het gunstige economische klimaat van tegenwoordig kom je ze gelukkig weer tegen: succesvolle bedrijven die een snelle groei weten te realiseren. Ontzettend mooi en de kroon op het werk van de ondernemer, maar helaas kunnen ook de groeiers tegen financiële problemen aanlopen.

Bij groeiers zien we bepaalde problemen terugkomen. Zo kan de liquiditeit problematisch zijn, een groeiende omzet leidt tot meer debiteuren en een grotere behoefte aan werkkapitaal. Een effect wat versterkt kan worden doordat het debiteurenbeheer door alle drukte minder aandacht krijgt. Een financiering bij een bank regelen om liquiditeitsproblemen op te lossen is lang niet altijd mogelijk. Een bank baseert zich immer op jaarcijfers, die nu eenmaal achterlopen op de realiteit. Andere opties zijn vaak wel voorhanden. Het voeren van goed debiteurenbeheer en factoring zijn twee goede oplossingen die veel problemen weg kunnen nemen.

Naast liquiditeitsproblemen kunnen ook financiële mogelijkheden de groei beperken. Er zijn bedrijven met een schaalbaar business model, waarbij de door de bank gevraagde zekerheden in mindere mate aanwezig zijn. Crowdfunding kan een uitweg bieden, omdat hierbij wordt gekeken naar de onderliggende business case. Het is dan wel cruciaal deze business case goed vorm te geven en te onderbouwen.

Tot slot zijn veel problemen van groeiende bedrijven toe te schrijven aan de groeistuipen die de organisatie doormaakt. Groei is geen geleidelijk proces, het verloopt onrustig. Door de groeistuipen is het mogelijk dat rapportages niet toereikend zijn om de gegroeide financiële belangen goed neer te zetten. Rapportages zijn noodzakelijk om de gewenste financiering te kunnen realiseren. Een accountant of financieel adviseur kan hierbij van toegevoegde waarde zijn.

Herken jij deze problemen? Neem dan contact op met mij of een SmartFunding-adviseur in jouw regio.

Voor advies of vragen kun je altijd contact op nemen met Bram of een van de andere SmartFunding adviseurs. Uiteraard kun je ook altijd contact opnemen met SmartFunding via +31 85 303 56 65 of info@smartfunding.nl.