Terug naar overzicht

Bancaire en non-bancaire (alternatieve) financiering

Stichting MKB Financiering haalt in haar nieuwste blog 'Enkele sprookjes over het nieuwe financieren' misverstanden over alternatieve financiering onderuit. Zo denken veel mensen dat alleen bedrijven die niet bij een bank terecht kunnen voor financiering een alternatieve bron zoeken. Banken zijn in de financieringswereld nog altijd dominant, maar er zijn veel goede non-bancaire geldverstrekkers. Steeds meer voorbeelden zijn te vinden van ondernemingen die bij een alternatieve geldverstrekker een betere deal konden sluiten dan ze bij de bank zouden kunnen. Daarbij komt dat ook alternatieve/non-bancaire financiers alleen krediet verschaffen aan financierbare ondernemingen, net zoals banken dat doen. In feite is het aanbod van financiering vergroot en verrijkt en is er niet te spreken van de bank of een alternatief. Ook hoeft een alternatieve financiering niet duurder te zijn dan een bancaire financiering. Het zijn twee verschillende producten met verschillende voorwaarden, waarbij per onderneming gekeken moet worden wat de beste optie is.

Adviseur Marcel Monteba van regio Utrecht heeft in een van zijn blogs een klant als voorbeeld gebruikt om uit te leggen hoe een financieringsproces werkt. De klant in kwestie wilde vastgoed laten financieren en heeft hiervoor zowel de bank als non-bancaire geldverstrekkers benaderd. Marcels blog van maart wordt nogmaals gepubliceerd.

Financiering van vastgoed

Het gaat al langere tijd weer goed gaat met de Nederlandse economie en het mkb merkt dat het beter gaat. Bedrijven durven weer te investeren, er is interesse (ook vanuit investeerders) in zakelijk vastgoed en de overstap van huur naar koop van panden wordt populairder. Zo ook bij een energieke ondernemer met een groeiende dansschool die ik heb mogen begeleiden. Deze ondernemer kreeg de mogelijkheid om het pand dat gehuurd werd voor de danslessen te kopen. Uiteraard was er haast gemoeid bij deze aankoop, want de verkoper had een strakke deadline opgesteld.

Bankfinanciering

De ondernemer heeft eerst zelf de bank benaderd voor een lening om de aankoop van het pand te financieren, maar de bank was terughoudend. Ondanks dat de ondernemer eigen geld kon inbrengen en een deel bij familie kon lenen, bleef de bank de aankoop spannend vinden. De houding van deze bank is niet uniek. Banken zijn de afgelopen jaren veel voorzichtiger en terughoudender geworden. Vooral in courant vastgoed met een lage LTV (loan to value, oftewel de waarde van de financieringssom ten opzichte van de marktwaarde van het onroerend goed) wordt nog interesse getoond.

Alternatieve financiering

Gelukkig voor ondernemers zijn er meerdere specifieke vastgoedfinanciers op de markt en wordt crowdfunding steeds vaker als financieringswijze toegepast. Aangezien de bank vaak wel in een deel van de financieringsbehoefte wil voorzien, is een combinatie van een bank- en alternatieve financiering zeker een oplossing om een financieringsvraagstuk sluitend te krijgen. Ik vind een combinatie van financieringen zelf vaak een meer verstandigere oplossingen dan (te) veel eigen geld in een pand steken. Natuurlijk is de inbreng van eigen geld goed en vaak zelfs een vereiste van financiers, maar het is belangrijk om eigen middelen beschikbaar te houden. Als financieringsadviseur weet ik dat er middelen beschikbaar moeten zijn om tegenvallers op te vangen of nog beter, groei te financieren! Je verdient je geld immers met ondernemen en niet met het bezit van een pand voor eigen gebruik. Daarbij is het vaak lastiger en duurder om werkkapitaal in plaats van vaste activa te financieren.

Welke specifieke financiers zijn er?

Er zijn naast de eerder benoemde bank en crowdfundingplatforms veel verschillende vastgoedfinanciers. Elke financier heeft zijn eigen doelgroep en kenmerken. Zo richt Mogelijk zich vooral op ondernemers die bankonafhankelijk gefinancierd willen worden. Best logisch eigenlijk, als ondernemer heb je aandacht voor de spreiding van leveranciers en afnemers om risico’s te beperken, dus waarom zou je dit niet toe kunnen passen op bankzaken? Finker Finance en DCMF richting zich daarentegen op het verstrekken van overbruggings- en kortlopende financieringen aan ontwikkelaars en vastgoedbeleggers, terwijl RNHB zich richt op langlopende financieringen voor verhuurd vastgoed.

Waar kijken deze financiers naar?

Een ontzettend belangrijk item voor financiers is de eerder benoemde LTV, omdat men bij eventuele executie dan het minste risico loopt. Daarnaast wordt bij aankoop voor eigen gebruik of verhuur vaak naar de leninglastendekking gekeken, oftewel hoe verhoudt de vrij beschikbare cashflow uit een bedrijf of verhuur zich tot de financieringslasten.

Het voorbeeld

We gaan terug naar de ondernemer met de dansschool. Aangezien het pand deels ook aan derden verhuurd wordt, is de casus interessant voor RNHB. In samenwerking met SmartFunding heeft de accountmanager van RNHB de casus heel voortvarend opgepakt. In overleg met de koper werd wat ruimte gevonden in de planning en is de financiering gerealiseerd. Door inbreng van eigen geld was de LTV laag (60 %), waardoor het risico voor RNHB ook laag was. Voor de ondernemer had dit als voordeel dat hij naast een mooie rente ook een looptijd van ruim 30 jaar aangeboden heeft gekregen. Door deze financieringsoplossing gaan de inkomsten van de dansschool niet langer op aan huurlasten en ook niet zware financieringsverplichtingen. Hierdoor kan hij vanuit zijn eigen pand, dat grote waarde heeft voor de dansschool, zijn bedrijf naar het volgende level tillen.

Voor advies of vragen kun je altijd contact op nemen met Marcel of een van de andere SmartFunding adviseurs. Uiteraard kun je ook altijd contact opnemen met SmartFunding via +31 85 303 56 65 of info@smartfunding.nl.