Terug naar overzicht

De valkuilen van een financieringsaanvraag

De adviseurs van SmartFunding delen graag hun kennis en ervaringen. Deze keer het woord aan Dirk-Jan Weijers en Diana Korsse van regio’s Amsterdam en ‘t Gooi. Zij identificeren de valkuilen waar ondernemers tegen aan kunnen lopen bij het aanvragen van een financiering.

Ondernemers die wij tegenkomen zijn doorgaans doortastend, daadkrachtig en optimistisch. Ze nemen graag snelle beslissingen en hebben een optimistische inslag. Dit zijn allemaal goede eigenschappen, maar hierbij zitten valkuilen. Sommige ondernemers zijn te opportunistisch, waardoor een financieringsaanvraag afgekeurd wordt en ze hun plannen niet kunnen uitvoeren.

Veel groeiplannen en kansen voor nieuwe activiteiten die wij zien, zijn kwalitatief goed uiteengezet. Door een goede onderbouwing wordt duidelijk wat de mogelijkheden voor de ondernemer en de investeerder zijn. Het gaat echter vaak mis in het erkennen van risico’s. Optimistische mensen zien kansen, waar pessimisten bedreigingen en risico’s zien. Het niet onderkennen van risico’s bij een financieringsaanvraag geeft vaak onnodige vertraging. Ondernemers zullen, ondanks hun optimistische inborst, risico’s moeten identificeren.

De valkuilen en de gevolgen

Wij hebben in de praktijk vaak gezien dat het identificeren van risico’s moeilijk is, ondernemende mensen vallen in bepaalde valkuilen. De valkuilen die wij tegengekomen zijn, zijn onder andere:

  • De ondernemer vergat te melden dat recent een faillissement plaats had gevonden;
  • Een grote belastingschuld was niet bekend gemaakt;
  • De ondernemer had een achterstandsnotering bij het BKR;
  • De voorraden in de boeken kwamen niet overeen met de werkelijkheid;
  • Er waren verborgen verliezen, zoals niet afgeboekte debiteuren.

Dit soort problemen staan, wanneer ze niet gemeld worden, een succesvolle financiering in de weg. Er is meestal geen sprake van onwil bij de ondernemer, deze is er oprecht van overtuigd dat alle zaken goed op orde zijn. Er is immers een accountant die jaarlijks de belastingaangifte indient en ook de BTW aangiftes worden niet vergeten. Hierdoor heeft de ondernemer het idee dat een financiering snel geregeld kan worden. Er is immers haast bij, de kans doet zich nu voor en daarop moet worden ingespeeld.

Financiers denken daarentegen heel anders. Zij hebben geen haast bij de financiering. Financiers kunnen wel degelijk snel handelen, maar dat is meestal niet in het voordeel van de ondernemer. Vaak wordt er dan een enkel aspect bekeken, bijvoorbeeld bankmutaties of de jaarrekening. Wanneer op de bank weinig ruimte is en regelmatig incasso’s gestorneerd worden, zal de financier niet overgaan tot investeren. Voor de jaarrekening geldt hetzelfde. Wanneer een verlies of onvoldoende eigen vermogen aanwezig is, zal de ondernemer geen financiering krijgen.

Het nut van correcte gegevensverstrekking

Het is niet meer dan terecht dat de eis gesteld wordt dat alle aangeleverde gegevens ook echt kloppen, helemaal wanneer het gaat om substantiële bedragen. Alleen wanneer de cijfers overeenkomen met de werkelijkheid kan een ondernemer inschatten hoe het bedrijf zich zal ontwikkelen, wat de zekerheden zijn en of activiteiten toegestaan zijn binnen bestaande vergunningen of bestemmingsplannen. Wanneer alle gegevens kloppen maakt de ondernemer ook een goede indruk op financiers. Die weten dat ze te maken hebben met een betrouwbare partij die de zaken op orde heeft en dat er naar alle waarschijnlijkheid geen onverwachte claims opduiken.

De adviseurs

Het aanvragen van een financiering is eigenlijk hetzelfde als het inhuren van een advocaat. Het is in het belang van de ondernemer dat alle (mogelijk) negatieve informatie zo open mogelijk gedeeld wordt. Met name het achterhouden van informatie over een eerder faillissement of een BKR-notering zijn funest voor het proces van aanvragen. Een adviseur kan de financieringsaanvraag begeleiden. Een adviseur helpt niet alleen met het delen van de juiste informatie, maar ook met de formulering en presentatie van de informatie naar de financier. Zonder de waarheid geweld aan te doen en in volle openheid kunnen de SmartFunding-adviseurs op de juiste manier financiers benaderen. Dit voorkomt gedane moeite, kosten en een eventuele onnodige afwijzing.

Wanneer de adviseur opmerkt dat de informatie niet voldoende is om daadwerkelijk gefinancierd te worden, kan de adviseur aangeven welke stappen genomen moeten worden om op een later moment alsnog succesvol financiering aan te vragen. Denk hierbij aan het op orde brengen van de administratie of het helderder formuleren van de strategie. Onze ervaring is dat het krijgen van een financiering bij een tweede poging altijd moeilijker en onvoordeliger is dan in één keer de juiste aanvraag indienen. Wij helpen ondernemers graag om in een keer een goede financieringsaanvraag te doen, hoe moeilijk de situatie in eerste instantie ook lijkt.

Voor advies of vragen kun je altijd contact op nemen met Dirk-Jan, Diana of een van de andere SmartFunding adviseurs. Uiteraard kun je ook altijd contact opnemen met SmartFunding via +31 85 303 56 65 of info@smartfunding.nl.