Terug naar overzicht

Het mkb verdient de juiste aandacht

De adviseurs van SmartFunding delen graag hun kennis en ervaringen. Deze keer het woord aan Roy Klop van regio’s Rotterdam en Zeeland. Hij beargumenteert dat op dit moment het MKB in Nederland niet de aandacht krijgt die het verdient.

Nederland staat bekend als een toonaangevend kennisland met een sterke economie. De mkb-sector heeft hierin een groot aandeel, want exclusief zzp’ers zijn er bijna 250.000 midden- en kleinbedrijven actief. Met enkele honderdduizenden bedrijven is de Nederlandse mkb-sector zonder twijfel een gigantische banen-en inkomstenmotor te noemen. Toch vindt het mkb moeilijk de weg naar krediet. Mkb-ondernemers verdienen een steuntje in de rug, maar krijgen niet de juiste aandacht en (financierings)mogelijkheden aangereikt.

Overdracht van kennis

Een deel van het probleem zit in het feit dat ondernemers niet volledig op de hoogte zijn van de verschillende kredieten die voor hen beschikbaar zijn. De overheid en de bankenwereld moeten hier inspringen en, met name op het gebied van innovaties, mkb-ondernemers ondersteunen bij hun zoektocht naar krediet.

Niet alleen de overheid en de bankensector kunnen mkb-ondernemers helpen, er zou ook vanuit mkb-accountants meer advies moeten komen. Onderzoek van NEMACC (het kenniscentrum van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de Erasmus Universiteit Rotterdam) concludeert dat er nog een grote stap te zetten is door mkb-accountants. Echter blijkt uit ditzelfde onderzoek dat de accountants het niet altijd aandurven om de rol van financieringsdeskundige aan te nemen. De accountants doen zichzelf hiermee tekort. Ik wil zeker niet de mkb-accountants met de vinger nawijzen, maar juist bevestigen dat door doorverwijzing en een goede samenwerking extra mogelijkheden gecreëerd worden. Wanneer accountants en adviseurs samenwerken, worden de mkb-ondernemers op de beste manier begeleid bij hun zoektocht naar de meest passende en aantrekkelijke financiering.

De kloof tussen accountants, financiers en ondernemers

Sinds de financiële crisis van 2008 en de daaropvolgende terugtrekkende beweging van banken is er sprake van een forse groei van het aantal financieringsvormen en –partijen. De groei heeft ertoe geleid dat onder mkb-ondernemers meer verwarring is ontstaan over hun opties. Dat ze de hulp van hun accountants kunnen gebruiken moge duidelijk zijn, maar deze voelen zich zoals gezegd niet altijd comfortabel. Uit onderzoek blijkt dat ondernemers over het algemeen zeer tevreden zijn over het werk van de accountants, maar er bestaat een kloof tussen het geleverde en gevraagde werk. Mkb-ondernemers zien graag dat hun accountant een proactieve rol inneemt in het proces van de financieringsaanvraag, terwijl de mkb-accountant door tijdgebrek of gebrek aan specifieke kennis niet aan deze behoefte kan voldoen. Niet alleen de mkb-ondernemers verwachten dat accountants op de hoogte zijn van allerlei financieringsvraagstukken en –mogelijkheden, ook de financiers zien graag dat de accountant en de ondernemer deze zaken met elkaar bespreken.

Een adviseur biedt uitkomst

De financiers, accountants en ondernemers weten elkaar blijkbaar niet goed te vinden. In zo’n situatie bieden de adviseurs van SmartFunding uitkomst. Door inzet van hun kennis en ervaring kan samen met de accountant én de ondernemer een goede financieringsaanvraag opgesteld worden. Vooraf vindt een screening plaats en wordt de haalbaarheid van de aanvraag getoetst. Dit alles om ervoor te zorgen dat er op een zo soepel mogelijke manier krediet kan worden opgehaald.

SmartFunding voorziet financieringsaanvragen van een goede onderbouwing op verschillende vlakken. Zo komen de ondernemer, onderneming, cijfermatige onderbouwing, SWOT-analyse en andere KPI’s die belangrijk zijn voor het opstellen van een goede aanvraag richting financiers aan bod. Alle informatie vormt een goed beeld van de situatie en vertrouwen in een goed plan om uiteindelijk tot het beste voorstel te komen. De adviseurs van SmartFunding helpen om de kloof tussen de mkb-ondernemer en –accountant te dichten en een passende financiering te regelen.

Een tip: de resultaten van het onderzoek van NEMACC zijn onlangs besproken in het Financieele Dagblad.

Voor advies of vragen kun je altijd contact op nemen met Roy of een van de andere SmartFunding adviseurs. Uiteraard kun je ook altijd contact opnemen met SmartFunding via +31 85 303 56 65 of info@smartfunding.nl.