Terug naar overzicht

Het kiezen van een financier

De adviseurs van SmartFunding delen graag hun kennis en ervaringen. Deze keer het woord aan Marcel Monteba van regio Utrecht. Hij belicht in deze blog hoe je een financier kiest en waar deze financier naar kijkt.

Hoe kies je een financier?

Een van de slogans van SmartFunding is ‘Bemoei je met je eigen zaak’. Deze slogan, prominent aanwezig op onze brochures, heeft de achterliggende gedachte dat je als ondernemer moet doen waar je goed in bent. Voor veel ondernemers behoort het verkrijgen van een zakelijke financiering hier niet toe en dat is niet meer dan logisch, want hoe vaak krijg je nu te maken met financieringsaanvragen? Het is belangrijk om een gespecialiseerde adviseur in te schakelen die je kan ondersteunen, een adviseur die de weg door het doolhof van financieringen kent en die weet waar financiers op letten.

Waar kijkt een financier naar?

Ik kan me voorstellen dat ondernemers zich afvragen waar de financier naar kijkt, vooral wanneer ze geruime tijd moeten wachten op het verlossende woord van de financier. In het algemeen wordt er getoetst op vier punten:

1. Ondernemer/onderneming: 

Bot gezegd ‘de vent en zijn tent’ of nog oneerbiediger ‘het wijf en haar bedrijf’.

2. Rentabiliteit: 

De verhouding tussen inkomen (winst) en het vermogen dat dit inkomen heeft verdiend.

3. Solvabiliteit: 

De verhouding tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen op de balans.

4. Zekerheid: 

Het onderpand dat ter dekking van de financiering wordt gegeven.

SmartFunding heeft deze punten gebruikt om een vragenlijst op de stellen. Deze lijst, het financieringskompas, geeft u een indicatie van uw financierbaarheid. Door gegevens in te vullen en een aantal vragen over uw onderneming te beantwoorden kunnen wij een indicatie geven van de financierbaarheid van je onderneming en welke vorm van financiering het beste bij je past.

Ook banken en ratingbureaus maken gebruik van de bovenstaande punten. De eerste drie zijn mede bepalend voor de rating die opgesteld wordt. Het is belangrijk om te beseffen dat de modellen die gebruikt worden om de rating te bepalen zich baseren op historische cijfers. De rating helpt financiers om het risico te bepalen en op basis van het risico worden de prijs (oftewel de rente) en de voorwaarden (waaronder de zekerheid) gebaseerd. Alternatieve financiers kijken ook naar risico’s, maar leggen andere accenten. De markt waar de financier zich op richt is leidend voor de manier van werken.

Hoe wordt de financieringsmarkt opgedeeld?

De financieringsmarkt kan grofweg opgedeeld worden aan de hand van drie categorieën:

1. Levensfase onderneming

Starters en start-ups; groeiers; volwassen bedrijven.

2. Financieringsdoel

Werkkapitaal (debiteuren/voorraad); activa (onroerend goed, inventaris).

3. Obligo

De hoogte van de gevraagde financiering.

Afhankelijk van de indeling in deze drie categorieën wordt de beste en meest kansrijke financieringsoplossing bepaald.

Hoe werkt dat in de praktijk?

Een bedrijf met groeipijnen heeft extra liquiditeiten nodig. Enerzijds zullen deze ingezet worden om de groei te continueren en anderzijds om de groei beter te laten renderen. Een lastige casus voor een traditionele financier, omdat het ratingmodel een hoog risico laat zien. Er zijn echter alternatieven. Zo kunnen financiers als Boozt24, SVEA Finans, InvoiceFinance met een factoroplossing het benodigde werkkapitaal voor de betaalstromen verzorgen. Beequip kan goed worden ingeschakeld voor het realiseren van de noodzakelijke liquiditeitsinjectie door een sale-and-leaseback constructie. Deze financiers kijken naar het bedrijfspotentieel en de kwaliteit van de debiteuren en het materieel, hét schoolvoorbeeld van een maatwerkoplossing die zonder ondersteuning van een adviseur niet was gevonden.

Voor advies of vragen kun je altijd contact op nemen met Marcel of een van de andere SmartFunding adviseurs. Uiteraard kun je ook altijd contact opnemen met SmartFunding via +31 85 303 56 65 of info@smartfunding.nl.