Terug naar overzicht

Met de billen bloot

De adviseurs van SmartFunding delen graag hun kennis en ervaringen. Deze keer het woord aan Murat Gül van regio Zwolle-Apeldoorn. Hij bespreekt twee vormen van commitment uit privé en hoe deze vormen zich van elkaar onderscheiden.

De kans is groot dat je voor een investering in je bedrijf behoefte hebt aan kapitaal van derden. Of je nu investeringsplannen hebt of je cashmanagement in balans wilt houden, de algemene regel is: hoe groter de investering, hoe groter de kans dat je een kapitaalinjectie van derden nodig hebt. Het vinden van de juiste financieringspartij(en) is vaak een grote uitdaging. In de blogs Door de bomen het bos niet meer zien en Het financieren van een startup: de mogelijkheden van mijn collega’s is dit onderwerp al uitgebreid aan bod geweest, dus ik zal daar in deze blog niet verder op in gaan. Waar ik wel op wil focussen zijn de eisen die gesteld worden wanneer je een financier gevonden hebt. Een van de eerste kwesties die besproken wordt, is hoeveel kapitaal je als ondernemer zelf kunt inleggen. Op zich begrijpelijk en te rechtvaardigen dat je als ondernemer zelf kapitaal moet inleggen. Het risico van de investering wordt zo immers niet volledig bij de financiers gelegd. Uiteraard is de inleg van de ondernemer casusafhankelijk. Wanneer er overeenstemming bereikt is over de mate van eigen inbreng komt het volgende onvermijdelijke issue aan bod: commitment vanuit privé. De praktijk leert dat dit voor veel ondernemers een gevoelig en vrijwel onbespreekbaar onderwerp is, maar wat kun je doen als dit een keiharde voorwaarde is van je financier en je geen alternatieven ziet? Ik zal hier twee vormen van betrokkenheid vanuit privé bespreken en verschillen naast elkaar neerzetten. 

Hoofdelijkheid en borgstelling

De belangrijkste vormen van betrokkenheid zijn hoofdelijke aansprakelijkheid en een borgstelling. Kortgezegd betekent hoofdelijkheid dat een financier alles op de ondernemer kan verhalen. Bij een borgstelling is een ondernemer ook aansprakelijk, maar is dit gelimiteerd tot een vooraf overeengekomen niveau. In andere woorden, je moet met de billen bloot en bent met al je privégeld aansprakelijk voor schulden óf de schade wordt beperkt tot een bepaald bedrag. In principe is er, zolang de financieringsverplichtingen tijdig worden nagekomen, niets aan de hand. Pas wanneer er achterstanden ontstaan wat betreft het betalen van rente en/of aflossingen wordt het spannend. Wanneer een bedrijf formeel in gebreke gesteld is en alle bronnen binnen het bedrijf aangesproken zijn, zal de financier de ondernemer in privé mogen aanspreken.

Vormvereisten financier

Financiers moeten zich houden aan bepaalde vormvereisten voordat zij de schulden kunnen verhalen op een privépersoon. Ik behandel hier enkel artikel 1:88 van het Burgerlijk Wetboek waarin de zogenaamde toestemmingsvereiste is vastgelegd. Voor bepaalde rechtshandelingen is vastgelegd dat toestemming van de partner nodig is. Wanneer een ondernemer hoofdelijk of via een borgstelling aansprakelijk moet zijn voor schulden van zijn of haar onderneming, moet de partner daar toestemming voor geven. Wanneer deze handtekening ontbreekt, kan de rechtshandeling (het hoofdelijk of via borgstelling aansprakelijk maken) nietig verklaard worden. Je kunt ervan uitgaan dat financiers hier uiterst alert op zijn, maar het komt wel eens voor dat de vereiste handtekening ontbreekt. Dit hoeft niet altijd goed nieuws te zijn voor de ondernemer, het hangt af van vele factoren en is niet per definitie uit te leggen als goed nieuws.

Je begrijpt dat niemand in een (verhitte) discussie terecht wil komen, óók de financiers niet. Het is ontzettend belangrijk dat partijen de dialoog met elkaar aangaan, zeker wanneer het idee bestaat dat gemaakte afspraken niet nagekomen (gaan) worden. Geen enkele partij is gebaat bij een verstoring van de onderlinge verstandhouding. Het is cruciaal dat er in harmonie aan een oplossing gewerkt wordt en dit lukt alleen wanneer partijen elkaar goed blijven informeren. Mocht je toch in een vervelende situatie of impasse belanden, zorg dan dat jij je bij laat staan door onafhankelijke deskundigen.

Voor advies of vragen kun je altijd contact op nemen met Murat of een van de andere SmartFunding adviseurs. Uiteraard kun je ook altijd contact opnemen met SmartFunding via +31 85 303 56 65 of info@smartfunding.nl.