Terug naar overzicht

De noodzaak van onafhankelijk advies

De adviseurs van SmartFunding delen graag hun kennis en ervaringen. Deze keer het woord aan Marcel Monteba van regio Utrecht. Hij laat aan de hand van een praktijkvoorbeeld zien hoe moeilijk het is om in het huidige financieringslandschap een geschikte financier te vinden.

Eerder schreef ik in een blog dat de gemiddelde ondernemer in het huidige financieringslandschap door de bomen het bos niet meer ziet. Door het grote aanbod (nieuwe) financiers is het moeilijk om de spreekwoordelijke geldbomen te vinden en nog moeilijker om de meest geschikte ‘boom’ te kiezen. Partijen die jouw onderneming op een verantwoorde manier financieren, niet alleen nu, maar ook in de toekomst, zijn niet makkelijk te vinden. Het inschakelen van een adviseur is hierbij onontbeerlijk.

De praktijk

Onlangs werd ik benaderd door een accountant. Deze accountant vertelde mij over een casus waar gezocht werd naar financiering voor uitbreiding van bedrijfsmiddelen en gaf meteen aan dat de financieringskansen als ‘laag’ te beoordelen waren. Ik ga een uitdaging vooraf niet uit de weg, na een klantgesprek en inzage in de bedrijfsactiviteiten en financiële performance kan ik de mogelijkheden immers pas goed beoordelen. Hoe zo’n beoordeling er uitziet bespreek ik in een latere blog.

Uit het telefonisch contact met de ondernemer bleek dat er al gezocht was naar een geldboom, er waren zelfs twee kandidaten gevonden! Op basis van online intakeformulieren hadden twee financieringspartijen een kredietofferte uitgebracht. Ik heb uitgezocht of deze voorstellen acceptabel waren en de eerste partij bleek na doorvragen malafide te zijn. De tweede leek betrouwbaar en vroeg een rente van slechts 3 %. Echter werd deze rente per maand gevraagd, een financiële last die de ondernemer niet kon trekken. Acceptatie van dit (enige) aanbod zou de toekomst van het bedrijf op het spel zetten. Mijn conclusie voor deze ondernemer was dan ook dat de plannen te vroeg kwamen. Mijn advies was om eerst verder te bouwen met de bestaande bedrijfsmiddelen.

Stichting MKB Financiering

Niet alleen adviseurs signaleren problemen met de bereikbaarheid van de alternatieve financieringsmarkt. Tien alternatieve financiers hebben zich verenigd en de Stichting MKB Financiering opgericht. Het doel van deze stichting is de financieringsmarkt verbreden en professionaliseren. Begin oktober heeft de stichting aan Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat haar speerpunten overhandigd. Zichtbaarheid, slagkracht en kennisvergroting zijn erg belangrijk volgens de stichting.

Het nut van de adviseur

Bij de aanvraag van een financiering is de onafhankelijke blik van een adviseur nodig. Een adviseur is niet alleen nuttig bij het selecteren van de meest geschikte financier, maar functioneert ook als bescherming tegen te gretige financiers. SmartFunding werkt alleen samen met professionele en kwalitatieve partijen, zoals de tien oprichters van de Stichting MKB Financieren, zodat de voor jou best passende financieringsoplossing gevonden wordt. Het inrichten van een passende financieringsstructuur kun je vergelijken met het oplossen van een puzzel. Wij helpen je graag met het oplossen van deze puzzel!

Voor advies of vragen kun je altijd contact op nemen met Marcel of een van de andere SmartFunding adviseurs. Uiteraard kun je ook altijd contact opnemen met SmartFunding via +31 85 303 56 65 of info@smartfunding.nl.