Terug naar overzicht

Door de bomen het bos niet meer zien

De adviseurs van SmartFunding delen graag hun kennis en ervaringen. Deze keer het woord aan Marcel Monteba van regio Utrecht. Hij laat aan de hand van twee voorbeelden zien hoe een alternatieve financieringsbron kan worden ingezet.

Onlangs melde het Financieele Dagblad dat het mkb erg afhankelijk is van bankkredieten. Daarbij laten de gegevens van de meest recente financieringsmonitor zien dat slechts 2 op de 10 mkb-ondernemers zich oriënteert op de markt van alternatieve financiers. Wanneer financiering nodig is, blijft het mkb traditioneel en gaat ze naar de bank. Een grote reden hiervoor is de versplintering van de financiers en een gebrek aan kennis bij accountants en adviseurs, zij zijn onvoldoende in staat het kaf van het koren te scheiden. Om goed voorbereid een financieringsaanvraag te doen is onafhankelijk advies een must en daar staat SmartFunding voor, onafhankelijk advies over slimme financiering.

De bank is een ontzettend belangrijke financieringsbron, maar het is niet de enige mogelijkheid. De volgende twee voorbeelden uit de praktijk illustreren hoe alternatieve financiering ingezet kan worden.

Een vastgoedproject

Een relatie meldt zich bij SmartFunding met een grote en ontzettend interessante uitdaging. Er is een groot tekort aan starterswoningen en de relatie heeft een oplossing. Hij wil 12 starterswoningen bouwen en zo starters een kans geven op de huizenmarkt. Een interessante uitdaging, maar dan komen een aantal zaken samen waardoor het uitdagend wordt. De relatie heeft geen ervaring met een dergelijk groot project. Banken verstrekken geen risicodragend kapitaal en ook voor alternatieve financieringsbronnen is het gebrek aan ervaring een probleem. Nu zou het idee van de relatie in de kiem gesmoord kunnen worden waardoor het probleem blijft bestaan. Echter ging de relatie met een goede voorbereiding op pad en heeft een alternatieve financier dermate geënthousiasmeerd dat deze graag wilde investeren. De relatie kon aan de slag met het project en 12 starters kunnen uitkijken naar een eigen woning.

Een groeiend bedrijf

Een transportbedrijf, actief in een nichemarkt, verdubbelt jaarlijks haar omzet, maar kent liquiditeitsproblemen. De kost (uitgaande kasstroom) gaat voor de baat (inkomende kasstroom), waardoor de groei geremd wordt en kansen blijven liggen. Een analyse van toekomstige kasstromen laat zien dat er een financieringsbehoefte bestaat van minimaal 70% en bij voorkeur 85% van de omzet. Een oplossing voor dit bedrijf is het zoeken van een goede financieringsbron. De bank is hier een mogelijkheid, maar niet per se de beste optie aangezien de bank maximaal 60% van de openstaande debiteuren kan bieden. Een alternatieve financieringsoplossing in de vorm van factoring is in deze situatie de betere keus. Het transportbedrijf kan dan weer verder groeien en kansen volop benutten. 

Ik zeg het nogmaals: het is ontzettend belangrijk om je bij te laten staan door een onafhankelijke partij die je helpt door de bomen het bos te blijven zien. Schakel hulp in en zorg dat je goed voorbereid bent.

Voor bedrijven met een sterke groei, zoals het transportbedrijf uit voorbeeld 2, is het van groot belang om kasstromen te monitoren. Voor meer informatie verwijs ik je graag naar de blog van Jeroen van Vark, kantoorhouder van regio’s Eindhoven en Den Bosch.

Voor advies of vragen kun je altijd contact op nemen met Marcel of een van de andere SmartFunding adviseurs. Uiteraard kun je ook altijd contact opnemen met SmartFunding via +31 85 303 56 65 of info@smartfunding.nl.