Terug naar overzicht

Ook groeiende bedrijven moeten werken aan financiële rust

De adviseurs van SmartFunding delen graag hun kennis en ervaringen. Deze keer het woord aan Jeroen van Vark van regio’s Den Bosch en Eindhoven. Zijn tips: “Verbeter waar mogelijk, blijf flexibel en monitor.”

Ik heb veel te maken met bedrijven die groeien. Zeker in tijden waarin het economisch goed gaat zijn er veel bedrijven met stijgende omzet en winst. Een prima ontwikkeling, hogere omzet en winst zorgen immers voor financiële rust bij ondernemers en onder aan de streep wordt geld verdiend. Ik hoor dan ook vaak: “Ik ben toch prima bezig!”

Helaas is de realiteit vaak anders. Zo klopte recentelijk een ondernemer bij me aan die, ondanks zwarte cijfers, onvoldoende middelen had om zijn groei te financieren. Deze ondernemer, en met hem vele anderen, voelen zich bezwaard om een externe partij te benaderen, het gaat immers gewoon goed met het bedrijf. Gelukkig zijn er steeds meer partijen in Nederland die groeifinancieringen verstrekken. SmartFunding heeft deze ondernemer dan ook kunnen helpen met een passende oplossing en dat brengt de échte rust.

Groeiende bedrijven hebben vaak last van financiële onrust. Ben jij een groeiend bedrijf en heb jij hier ook last van? Ik kan je de volgende tips geven om ervoor te zorgen dat je voldoende vrije middelen behoud om te kunnen groeien.

Tip 1

Waar kan je binnen je huidige bedrijfsvoering nog verbeteren? Makkelijker gezegd dan gedaan, maar probeer verbeterpunten te bedenken. Een oplossing kan zijn om duidelijke(re) betalingsafspraken te maken met klanten of je voorraad in beeld te brengen. Wanneer je kunt bijsturen zorg je al dat de nodige liquiditeiten vrij zijn. Hier heb je geen externe financier voor nodig en financier je je eigen groei. Uiteindelijk is dat de meest goedkope oplossing.

Tip 2

Als je bedrijfsvoering optimaal is, kun je gaan kijken voor een gezonde groeifinanciering bij een flexibele financier. Zo kan een factoraar zorgen dat je een deel van je facturen direct liquide kunt maken. Zij verstrekken flexibele contracten waardoor je niet jarenlang aan een financier vast zit. Ook werkkapitaal bij een bank kan ervoor zorgen dat je liquiditeiten vrij kunt maken om verder te groeien. Feit blijft wel dat financieren maatwerk is. Voor iedere onderneming is een andere oplossing passender en daarom is het van groot belang hierin weloverwogen keuzes te maken.

Tip 3

Monitoring, monitoring, monitoring. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, alleen naar het verleden kijken of naar het banksaldo op je rekening is níet voldoende. Ondernemers worden in mei verrast door het vakantiegeld of aan het einde van het kwartaal door de Belastingdienst. Als monitoring een onderdeel van je bedrijfsvoering is, voorkom je dat je aan het einde van de maand zonder cash zit.

SmartCash

SmartFunding biedt zowel voor het zoeken naar een gezonde groeifinanciering als monitoring ondersteuning. Zo kun je bij ons de module SmartCash afnemen waarbij je op basis van je bankmutaties een beeld krijgt hoe jouw liquide middelen staan ten opzichte van je budget. Een simpele maar effectieve tool om je kasstromen op orde te houden. Ben jij als bedrijf groeiende en wil je eens sparren over de mogelijkheden? Neem dan contact op met mij of één van mijn collega’s.

Voor advies of vragen kun je altijd contact op nemen met Jeroen of een van de andere SmartFunding adviseurs. Uiteraard kun je ook altijd contact opnemen met SmartFunding via +31 85 303 56 65 of info@smartfunding.nl.