Terug naar overzicht

Is alternatief financieren nog wel zo alternatief?

De adviseurs van SmartFunding delen graag hun kennis en ervaringen. Deze keer het woord aan Jeroen van Vark van regio’s Den Bosch en Eindhoven. Zijn kwestie: “Is alternatief financieren nog wel zo alternatief?”

De financiële markt is volop in beweging en zal ook in beweging blijven doordat er steeds nieuwe technologische ontwikkelingen plaatsvinden en doordat de behoeftes van mkb-ondernemers veranderen. Voortdurende veranderingen leiden ertoe dat het bestaande aanbod van financieren niet meer voldoet aan de verwachtingen. Er worden andere nieuwe manieren van financieren ontwikkeld die gegroepeerd worden onder de noemer ‘alternatief financieren’. Steeds meer alternatieve financiers vinden hun weg naar de markt en, misschien wel belangrijker, steeds meer mkb-ondernemers vinden de alternatieve financiers in hun zoektocht naar financiering. Zijn alternatieve financiers dan nog wel alternatief?

Argumenten voor en tegen

Er zijn verschillende argumenten in te brengen. Allereerst, alternatief financieren maakt een enorme groei door. Hier wat cijfers:

  • De jaarproductie van factoring is tussen 2010 en 2017 bijna verdubbeld van 2,8 miljard euro naar 5,3 miljard euro.
  • De uitzetting van lease is gegroeid van 5,6 miljard euro in 2016 naar 6 miljard euro in 2017.
  • De crowdfundingmarkt is tussen 2016 en 2017 alleen al in Nederland gegroeid met 36 procent.
  • Alternatieve financiers exclusief factoring en leasing waren in 2017 goed voor een productie van 1 miljard euro.
  • Banken zien een afname van uitzettingen.

Wat we ondanks de daling van uitzettingen bij banken en de groei van alternatief financieren niet moeten vergeten is dat de grootste verstrekkers van financiering nog steeds de banken zijn. Daarom kunnen we stellen dat, terugkomend op de eerder gestelde vraag, alternatief financieren nog steeds een alternatief is. Banken zijn de grootste geldverstrekkers en worden in de meeste gevallen als eerste benaderd bij een financieringsaanvraag. Echter kunnen banken selectief zijn. De huidige tendens is dat alternatieve financiers worden benaderd, nádat een financiering is afgewezen door een bank.

De ontwikkelingen van de alternatieve financieringsmarkt zijn echter duidelijk en ook banken zien in dat alternatieve manieren van financieren aan populariteit winnen. KNAB heeft samen met Collin Crowdfund een eigen crowdfundingsplatform en eerder dit jaar heeft ING financieringsplatform Lendico overgenomen. De Rabobank heeft een factoringplatform gelanceerd en nagenoeg alle banken bieden een leasevariant aan.

De toekomst

Momenteel is de markt erg aan het veranderen en mijn verwachting is dat deze verandering de komende jaren wordt doorgezet. Er zal een verdere verschuiving plaatsvinden van het bankwezen naar de alternatieve financieringsvormen. Banken kunnen en zullen steeds bewustere keuzes maken over de klantgroepen die zij accepteren en voor iedereen die buiten de boot valt zijn de alternatieve financiers een belangrijke financieringsbron. Ik verwacht ook dat er steeds meer gedeelde financieringen plaats gaan vinden, waarbij een deel van de financieringsbehoefte voldaan zal worden door een bank en het resterende deel door alternatieve bronnen.

Alternatief financieren zal de komende jaren nog wel ‘alternatief’ blijven, maar het is duidelijk dat dit alternatief een steeds belangrijkere rol gaat spelen. Hoe de verre toekomst eruit ziet is voor nu een grote vraag!

Voor advies of vragen kun je altijd contact op nemen met Jeroen of een van de andere SmartFunding adviseurs. Uiteraard kun je ook altijd contact opnemen met SmartFunding via +31 85 303 56 65 of info@smartfunding.nl.