Terug naar overzicht

Durven veranderen is goed voor de lange termijn

De adviseurs van SmartFunding delen graag hun kennis en ervaringen. Deze keer het woord aan Dirk-Jan Weijers van regio’s Amsterdam en ’t Gooi. Zijn les: durf te veranderen, zodat je ook op lange termijn je groeipotentieel kunt financieren.

Als je een financieringsvraag hebt, kun je altijd bij SmartFunding terecht. Zo vond recentelijk een modemerk de weg naar de SmartFunding adviseurs met een, op het eerste gezicht, overzichtelijk probleem. Een aanzienlijk deel van hun voorraad zat vast omdat hun distributeur failliet gegaan was, waardoor het modemerk krap kwam te zitten.

Het probleem

Een relatief makkelijk op te lossen probleem, zelfs als de balanspositie is verslechterd. Wij hadden al een partij klaar staan die interesse had om deze snelgroeiend onderneming met goed potentieel te helpen om deze tegenslag boven te komen. Vol goede moed gingen we aan de slag en doken de cijfers in.

Bij het bestuderen van de cijfers merkten wij iets vreemds op, namelijk dat de groei van het afgelopen jaar ongeveer even groot was als de marketinguitgaven. Daarbij werden de marketingkosten gefinancierd door de distributeur, dezelfde distributeur die failliet gegaan was. Het financieringsprobleem werd hierdoor ingewikkelder, omdat het modemerk dus ook te maken had met een verkoopprobleem.

Focus op kansen

Als adviseur kún je concluderen dat de onderneming niet financierbaar is en de zaak laten vallen, maar je kunt ook verder kijken dan de problemen en focussen op de kansen. De onderneming in kwestie had één bepalend element, het merk verkocht hun producten voor prijzen die normaal alleen in het topsegment gevraagd konden worden met een aanzienlijke brutomarge. Dat het toch mis ging, had te maken met een gebrek aan kennis. De adviseurs die door de onderneming aangetrokken waren hadden geen ervaring met de specifieke branche en daardoor werd geld zeer ineffectief uitgegeven.

Deze onderneming had niet alleen behoefte aan geld, maar vooral aan een effectief bestedingsmodel waarin geld nuttig besteed zou worden. Kortom, een grondige heroriëntatie was nodig, waarbij een ander distributiemodel opgezet werd en waarbij een groot aantal kostenposten werd geschrapt. Daarbij zijn de juiste adviseurs op het gebied van marketing en financiën in huis gehaald. Een op het eerste gezicht simpele financieringsaanvraag is uitgeroeid tot een ingrijpende serie van veranderingen voor de betrokken onderneming. Deze veranderingen zijn nodig om een duurzame, rendabele business case te creëren.

Durven veranderen

Uiteraard is het belangrijkste in deze situatie dat de onderneming bereid was om te veranderen. Het modemerk heeft deze stap durven zetten en zit momenteel middenin het veranderingsproces. SmartFunding heeft haar netwerk van deskundigen ingezet en de onderneming in contact gebracht met de juiste adviseurs. Deze adviseurs helpen met het opzetten van de business case. Indien er uit deze hernieuwde business case een financieringsaanvraag komt, is deze snel te regelen door SmartFunding. Uiteindelijk moet niet alleen de financier, maar vooral ook de ondernemer tevreden zijn.

SmartFunding regelt niet alleen de financiering waar de ondernemer op dit moment behoefte aan heeft, maar waakt vooral voor financieringen die op de langere termijn alleen maar problemen opleveren. SmartFunding wil gezonde ondernemingen creëren waar maandelijks meer geld binnenkomt dan uitgaat, zonder dat de schulden oplopen. Dit biedt namelijk de beste garantie dat de ondernemer in de toekomst (goedkoop) financiering kan krijgen en daardoor ook verdere groeiplannen kan realiseren.

Voor advies of vragen kun je altijd contact op nemen met Dirk-Jan of een van de andere SmartFunding adviseurs. Uiteraard kun je ook altijd contact opnemen met SmartFunding via +31 85 303 56 65 of info@smartfunding.nl.