Terug naar overzicht

Factoring - De oplossing voor werkkapitaal?

Iedere maand leggen de adviseurs van SmartFunding een case voor. Deze maand het woord aan Murat Gül van regio Zwolle-Apeldoorn over financiering van werkkapitaal. Is factoring dé oplossing voor het invullen van werkkapitaalbehoeften?

Er bestaan verschillende vormen van werkkapitaalfinanciering. De bekendste vorm is zondermeer een kredietfaciliteit bij een bank. Met de bank worden in dat verband afspraken gemaakt om onder overeengekomen voorwaarden tot een bepaald bedrag rood te mogen staan. De pricing is meestal opgebouwd uit een variabele en vaste component. Het variabele element - debetrente - is een rente die over het benutte deel van het krediet wordt berekend. Wordt het krediet niet gebruikt, dan wordt er geen debetrente in rekening gebracht. Het vaste deel wordt met de term kredietprovisie aangeduid en wordt over het volledige kredietbedrag berekend, ook al wordt er geen gebruik van het krediet gemaakt.

Extra bufferruimte nodig

Kortgeleden kwam ik in contact met een ondernemer met een bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van houten vloeren. Zijn klanten vertonen een prima betaalgedrag, maar zo nu en dan is er extra bufferruimte nodig om grote bestellingen te kunnen voorfinancieren. De kosten voor benodigde materialen en in te zetten arbeid moeten namelijk eerst gemaakt worden voordat er betaald wordt. Tussen het moment van het plaatsen van een bestelling en de daadwerkelijke betaling kan een periode van enkele weken en soms maanden liggen. Wanneer de kaspositie van een bedrijf niet zo royaal is, kan dat problemen opleveren. In het gesprek bleek al gauw dat deze situatie zich vaker voordeed. Een krediet is dan gezien de kostenstructuur een (te) dure oplossing, nog even los van zekerheden die een bank zal vragen (lees: eisen). Maar wat is dan wel een passende oplossing? Na een diepgaande inventarisatie bleek factoring voor dit bedrijf dé uitkomst te zijn.

Factoring

Nu rijst de vraag wat factoring inhoudt. Factoring is niets anders dan het verkopen van een (deel van een) factuur aan een financier, de zogenaamde factormaatschappij. Alle rechten van een factuur gaan van het bedrijf over naar de factoormaatschappij. In ruil voor een vergoeding ontvangt het bedrijf direct zijn geld. Hoewel het debiteurenrisico wordt overgenomen, betekent dit vaak niet dat een bedrijf is gevrijwaard van alle inspanningen om het factuurbedrag te incasseren. Het debiteurenrisico kan een factoormaatschappij weliswaar afwentelen op kredietverzekeringsmaatschappijen, maar de factormaatschappij kan zich weer tot het bedrijf wenden als het factuurbedrag niet inbaar blijkt te zijn en de kredietverzekeraar niet wil uitbetalen. De factormaatschappijen waar SmartFunding mee werkt zijn Boozt24, DAS Factoring, Debiteurenbeurs en Voldaan. Bij factoring betaal je als ondernemer vaak een rente of een percentage over het factuur aan de factor. Meer hierover kun je lezen in deze SmartFunding blog. Factormaatschappijen bieden veel opties en aanvullende services zoals:

-     Het verkopen van een enkele factuur tot de overdracht van de gehele debiteurenportefeuille;

-     Het gehele factuurbedrag of toch maar een deel daarvan verkopen;

-     Het volledige debiteurenbeheer waarvoor een periodieke vergoeding moet worden betaald.

Factoring als uitkomst

Voor het bedrijf in kwestie hadden wij een factormaatschappij gevonden die het volledige bedrag van een enkele factuur wilde overnemen. Er wordt alleen betaald als het bedrijf zich met één of meerdere facturen meldt. Dit geeft het bedrijf veel bewegingsruimte. Alleen wanneer het nodig is, wordt factoring ingezet en worden dus eenmalige kosten gemaakt. Dit laatste is nagenoeg vergelijkbaar met de situatie waarin klanten korting krijgen wanneer zij binnen een afzienbare periode betalen. Bijkomend voordeel was dat de financiering vanaf het eerste gesprek binnen een week was geregeld. Een aanvraag voor een krediet bij een bank kan enkele weken in beslag nemen. Hoezo slagvaardigheid?

Is factoring dan dé oplossing om een werkkapitaalbehoefte in te vullen? Het antwoord is eenduidig nee. Het is een mooi instrument, maar het werkkapitaal is van vele verschillende factoren afhankelijk.

Voor advies, vragen of om hierover verder van gedachten te wisselen, kun je altijd contact op nemen met Murat of een van de andere SmartFunding adviseurs.