Terug naar overzicht

Hoe ziet het bedrijfsfinancieringsproces eruit?– Deel 2

Als financieringsadviseurs helpen wij MKB-ondernemers bij het aanvragen en verkrijgen van bedrijfsfinancieringen. Een veelgehoorde vraag is hoe zo’n proces er precies uitziet. Een duidelijke bedrijfsfinanciering is niet zomaar bepaald. Er gaan wat stappen aan vooraf.

Een bedrijfsfinanciering stellen wij samen in vier helder gedefinieerde stappen: 1) intake, 2) business case, 3) financiering en 4) beheer. Eerder werd de eerste stap toegelicht. Opnieuw ontfermt onze franchisenemer Marcel Monteba, kantoorhouder van SmartFunding regio Utrecht, zich over een stap en illustreert hij deze met een voorbeeld. Stap twee: de businesscase.

One step back: wat houden de verschillende stappen in?

Een financieringsaanvraag begint altijd met een intake. Een diepgaande kennismaking waarbij we gedetailleerd ingaan op de financieringsbehoefte van de desbetreffende ondernemer. Uit dit gesprek volgt een onafhankelijk, objectief advies over de te nemen vervolgstappen.

Nadat deze in kaart zijn gebracht helpt de adviseur de ondernemer met het opstellen van een sterke businesscase. Hieruit volgt een onderbouwd advies waarin de optimale financieringsmix, aangevuld met een onafhankelijke creditscoring, is opgenomen.

Hierna wordt een financieringsaanvraag voor je opgesteld en benadert de adviseur de meest geschikte geldverstrekkers. Denk aan een bancaire financiering, factoring, leasing, crowdfunding etc.

Na een opgezette financiering stopt het contact niet. SmartFunding blijft aan boord en geeft ondernemers een maandelijkse liquiditeitsupdate, houdt de KPI’s in de gaten en signaleert wijzigingen in de kredietwaardigheid. Dit is de beheer stap.

Van Businesscase naar Financiering – een voorbeeld

In augustus namen wij jullie mee in het proces van een intake en preadvies bij twee vennoten van een horecaonderneming die hun huurpand willen kopen. Inmiddels heeft dit geresulteerd in een businesscase. Een businesscase kent een aantal vaste onderdelen:

 1. Samenvatting
  Verantwoording en een conclusie op de drie pijlers: Organisatie, Financierbaarheid en Financieringsmix.
 2. Bedrijfsanalyse
  “De vent en zijn tent” en de positie in de markt.
 3. Financiële analyse
  Een meerjarenplanning van de cashflow, een toelichting op de huidige financiële positie en de (verwachte) investeringen.
 4. Gevraagde financiering
  De financieringsbehoefte en de gevolgen hiervan voor de financiële positie bepaald aan de hand van kengetallen.
 5. Geadviseerde financieringsmix
  Een advies over de verschillende financieringsvormen en aanbieders met de daarbij horende voorwaarden zoals rentes, kosten en zekerheden.

Conclusie

Bij de businesscase van de horecaonderneming is de conclusie dat de pijler organisatie een dikke plus scoort. Het bedrijf is geworteld in het lokale leven en heeft nauwelijks concurrentie. Resultaat hiervan is jaarlijkse groei en er zijn geen redenen om te verwachten dat dit stopt.

Het bedrijfsrendement laat voldoende ruimte om de investering te plegen en de financieringslasten te dragen. Het aan te kopen pand is courant, verkeert in goede staat en de waarde wordt onderbouwd met een recente en onafhankelijke taxatie. De financierbaarheid scoort op basis hiervan dus ook goed en de risico’s voor de financier zijn laag.

In het advies voor een passende financiering is hiermee rekening gehouden. In de financieringsmix wordt voorgesteld om het grootste deel via een bank te financieren met lagere rentes tot gevolg. Aangezien banken op zakelijk onroerend goed niet meer volledig financieren zal aanvullende financiering worden gezocht bij lokale investeerders.

Op het moment van schrijven wordt de laatste hand gelegd aan de businesscase en wordt het dossier geactualiseerd met de cijfers over 2017. Het is belangrijk om een financieringsaanvraag goed te timen. In deze casus is dit moment aangebroken.

De volgende keer wordt de stap van en na het verkrijgen van bedrijfsfinanciering besproken: van Financiering naar Beheer.