Terug naar overzicht

Stapelen of juist alles onder één dak brengen?

Het stapelen van financieringen heeft door de terughoudendheid van banken in de afgelopen jaren een toevlucht genomen. Wat betekent dit voor ondernemers? Is het wijs financiering te stapelen of juist alles bij één bank onder te brengen? Onze adviseur Murat Gül vertelt wat de stapelfinancieringstrend voor banken betekent, wat de gevolgen zijn voor bedrijven en wat wijsheid is voor ondernemers. 

Dominantie banken

Of het stapelen van financieringen de bedoeling van banken is geweest valt met zoveel woorden niet te zeggen. Dat zij dit hebben aangezwengeld staat wel vast. De vraag is nu of de banken blij zijn met het enorme financieringslandschap. Waar zij voor bedrijven ooit dé enige aangewezen partijen waren om hun plannen gefinancierd te krijgen, hebben bedrijven tegenwoordig keuze uit zoveel financiers en financieringsconstructies. Hoewel banken nog altijd de belangrijkste financieringspartner zijn, vormen andere financieringsplatforms een degelijk alternatief waardoor de afhankelijkheid van banken afneemt. Dat banken graag gebruik maken van deze afhankelijkheid is vooral tijdens economische tegenspoed merkbaar. Onder de noemer van een toegenomen risicoprofiel worden tarieven verhoogd en voorwaarden aangescherpt zonder dat klanten zich hiertegen kunnen verweren. Klanten worden natuurlijk altijd centraal gesteld, mits zij voor de banken een bijdrage leveren aan een rendementsverbetering. En dit laatste is gezien de dominante positie van de banken eenvoudig te realiseren!

Samenhang risico en rendement

Los van het afhankelijkheidsvraagstuk worden banken meer en meer gedwongen zich kritischer op te stellen en goed te kijken naar een juist evenwicht tussen risico en rendement. Hoe hoger het risico des te hoger de prijs die daarvoor betaald moet worden. Dat banken tegenwoordig niet meer alles willen of kunnen financieren, ook als de pricing ernaar is, is duidelijk. Daarom wordt door banken vaker aangestuurd op het stapelen van financieringen. Dat betekent heel concreet dat een financieringsbehoefte door meer dan één financier ingevuld wordt.

Het voordeel hiervan voor de banken is dat het risico over meerdere partijen wordt verdeeld en dat zij sneller bereid zijn om een deel van het plan voor hun rekening te nemen. De praktijk toont daarbij wel aan dat de overige financieringspartners over het algemeen ruimhartigere vergoedingen vragen en strengere voorwaarden eisen. Dit is eenvoudig te verklaren doordat zij juist dat gedeelte met het hoogste risico financieren dat de banken graag links laten liggen. Dat banken, ondanks hun kleinere financieringsaandeel, nog altijd voor zichzelf de hoofdrol opeisen en daarbij de voorwaarden van de andere financiers (willen) bepalen is wel een feit. Hoe bijzonder dit ook mag klinken.

Gevolgen stapelfinancieringen voor bedrijven

Maar wat zijn nu de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de bedrijven zelf? In eerste instantie zijn bedrijven en ondernemers blij, want hun plannen worden hierdoor makkelijker financierbaar en daar gaat het hen juist om.

Wat zijn dan de daadwerkelijke consequenties van stapelfinancieringen?

  1. Allereerst hogere tarieven en scherpere condities van de andere financiers.
  2. Vervolgens een toegenomen bewerkelijkheid omdat zij al die partijen periodiek moeten blijven informeren over de financiële ontwikkelingen.
  3. Tot slot moet er onder voorwaarden geregeld afstemming tussen de financiers plaatsvinden.

Ondernemers zijn per saldo veel tijd kwijt aan het informeren en coördineren. En tijd kost - hoewel niet kwantificeerbaar - gewoon geld. Conclusie is dat bedrijven doorgaans te maken krijgen met een hogere kostenbelading.

Wat is nu wijsheid?

Betekent dit alles nu dat stapelfinancieringen überhaupt niet overwogen moeten worden? Nee. De keuze hangt sterk af van diverse randvoorwaarden zoals:

  • de relatie met de huisbank
  • de financiële performance van de bedrijven
  • het al dan niet bestaan van alternatieven
  • de overall prijs die daarvoor betaald moet worden

Er is dus niet één eenduidig antwoord op te geven. Van geval tot geval zal dit anders zijn. Belangrijk is dat ondernemers zich goed laten ondersteunen en bijstaan door hun adviseurs en zij dienen duidelijk doordrongen te zijn van het speelveld (en voor sommigen spanningsveld) van stapelfinancieringen.

Veel succes met het maken van de juiste keuzes!