Financiering

Er zijn diverse financieringsvormen: Met een korte looptijd (tot 1 jaar) tot en met een lange looptijd (meer dan 1 jaar). Daarbinnen kennen banken en financiële instellingen vele varianten en vormen. Welke vorm het beste bij jou past, is afhankelijk van wat er gefinancierd wordt en van je specifieke situatie en mogelijke wensen.

SmartFunding helpt jou bij deze afwegingen. Het uitgangspunt is dat je optimaal gefinancierd wordt, zodat jij je volledig aan je ondernemerschap kunt wijden. 

Een greep uit de mogelijkheden:

man smilling

Banklening

Een klassieke vorm van financiering: de bank stelt een bedrag beschikbaar om een bepaalde periode te gebruiken. Over dit bedrag wordt rente betaald.

Factoring

Bij factoring geeft de factoringmaatschappij je een voorschot op het geld dat je onderneming van haar debiteuren krijgt. De maatschappij int daarna zelf het geld bij je debiteuren, in ruil voor een percentage van de vordering.

Leasing

Leasing is een financieringsvorm waarbij je bedrijfsmiddelen leent tegen een vaste vergoeding. Bij financiële lease word je volledig eigenaar van het object, bij operationele lease blijft de leasemaatschappij eigenaar.

Crowdfunding

Bij crowdfunding word je onderneming gefinancierd door een grote groep investeerders die allemaal een relatief laag bedrag investeren, en zo samen het totaal benodigde bedrag bij elkaar brengen.

Private Investors

Private investors investeren meestal niet alleen financieel, maar delen ook hun kennis, kunde en contacten met de onderneming waar zij zich aan verbinden. Private investors worden door hun investering vaak aandeelhouder van het bedrijf.

Direct Lending

Een direct lender verstrekt (achtergestelde)leningen. Het gaat hier om leningen bestemd voor onder meer groei, overname, uitbreiding en herfinanciering.

Waarom SmartFunding?

1
Onafhankelijk advies

2
Lokale kennis & betrokkenheid

3
Persoonlijke begeleiding