1. Financieringsbehoefte

  2. Doel

  3. Onderneming

  4. Financiën

  5. Jaarcijfers

Het financieringskompas

Het financieringskompas van SmartFunding geeft u een indicatie over uw financierbaarheid. Vul de vragen in en wij berekenen het resultaat van het SmartFunding financieringskompas voor u. Wij zoeken samen met u naar het antwoorden op de vragen:

  • Bent u financierbaar?
  • Welke vorm van financiering past bij u?

Uw gegevens

Vul hier uw gegevens in

Uw Financieringsbehoefte

Wat is de aanleiding van uw financieringsbehoefte?

Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

Doel van uw financiering

Wat is het doel van uw financieringen?

Meerdere antwoorden zijn mogelijk. Vul a.u.b. bij elk antwoord het totale bedrag in dat u denkt nodig te hebben.

Uw Onderneming

Aan de hand van de volgende vragen willen wij uw onderneming nader leren kennen.

In welke branche is uw onderneming actief?

Selecteer wat van toepassing is

Uw bedrijfsgegevens

Vul hier uw gegevens in

Jaarcijfers

Hoe zou u uw onderneming willen typeren?

Vink aan wat van toepassing is

Maakt uw onderneming in het afgelopen jaar winst?

Verwacht u in het lopende jaar winst te maken?

Verwacht u in het komende jaar winst te maken?

Financiën